V kartovej hre Ultimate Texas Hold 'Em Poker hráč nesúperí s inými hráčmi, ale s krupiérom. Dokážete využiť Vaše strategické myslenie a šikovnosť na získanie výhry?

Podstatou tejto kartovej hry je hra hráčov proti dealerovi (kasínu). Hrá sa vždy s balíčkom 52 kariet v štyroch farbách: kríža (clubs), káry (diamonds), srdce (hearts), piky (spades) v hodnotách eso ( ace), kráľ (King), kráľovná (Queen), chlapec (Jack), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2. Táto hra ponúka aj možnosť hrať nepovinnú bonusovú stávku a dáva hráčovi niekoľko výhod, akými sú: viac možností prvej stávky, hráč nemusí ukončiť hru kým neuvidí všetky karty a bonusovú hru hrá pri šanci, že bude mať z piatich kariet troj-kombináciu a vyššie.

Začiatok hry a možnosti stávok: Všetky stávky musia byť v súlade s minimami a maximami stola, u ktorého sa hrá (označené príslušnou výveskou u hracích stolov). Hráč vsadí rovnakú hodnotu na políčka Ante a Blind. Hráč môže tiež staviť pred rozdaním kariet bonusovú hru na políčko Trips. Potom dealer rozdá v smere hodinových ručičiek hráčom, distribútorom a sebe dve karty. Hráči si prezrú ich prvé dve rozdané karty (hole cards). Tieto karty nikomu neukazujú a ani o nich nehovoria s ďalšími hráčmi pri stole. Potom sa môže hráč rozhodnúť, či zostane v hre bez privsadenia(check), či vsadí (navýši-raise) 3 až 4 násobok jeho Ante stávky na políčko Play. Ak sa hráč rozhodne pre možnosť navýšenia-raise , nemôže už ďalej počas hry privsadiť. Potom dealer vyloží lícom nahor na stôl prvé tri spoločné karty (community cards). Pred tým však "spáli" prvú vrchnú kartu (s touto kartou sa nehrá) z balíčka kariet. Ak hráč ešte nemá vsadené na políčku Play, má na výber z týchto možností: zostane v hre bez privsadenia (check) a alebo vsadí (navýši-raise) 2 násobok jeho Ante stávky na políčko Play. Ak sa hráč rozhodne pre možnosť navýšenia-raise, nemôže už ďalej počas hry privsadiť. Potom dealer vyloží lícom nahor na stôl posledné dve spoločné karty (community cards). Pred tým však opäť "spáli" prvú vrchnú kartu z balíčka kariet. Ak hráč ešte nemá vsadené na políčku Play má, na výber z týchto možností: zložia karty (fold) alebo staví 1 násobok jeho Ante stávky na políčko Play.Tímto je možnosť privsadenia ukončená, dealer odloží balíček kariet a otvorí svoje dve doposiaľ zatvorené karty (hole cards).

Kontrola kombinácií kariet, výhra alebo prehra a postup vyplácania: Dealer kontroluje kombináciu kariet a vypláca stávky hráčov od posledného hrajúceho boxu sprava doľava. Dealer otvorí hráčovi dve karty (hole cards) a hlási najvyššiu dosiahnutú kombináciu spoločne s piatimi spoločnými kartami (community cards). Ak je kombinácia hráčových kariet vyššia ako dealera, dealer oplatí stávku Ante a Play 1: 1. Ak je kombinácia kariet dealera vyššia ako hráčov, stávky Ante, Play a Blind prehrávajú. Ak sú kombinácie kariet u dílera aj hráča rovnaké, stávky Ante, Blind a Play zostávajú. Stávka Blind sa vypláca, ak hráč vyhrá a jeho kombinácia kariet je Straight a vyššie (podľa stanovených pravidiel výplat podľa herného plánu). Ak hráč vyhrá a jeho kombinácia kariet je menšia ako Staight, stávka Blind zostáva a oplatí sa len stávka Ante a Play 1: 1.

Kvalifikácia do hry: Dealer musí mať minimálne jeden pár alebo viac, aby otvoril hru. Ak sa dealer nekvalifikuje (neotvorí hru), vráti sa hráčom stávka Ante. Stávky Play, Blind a Trips (ak je vsadený) zostávajú v hre a vypláca sa podľa pravidiel a stanovených výplat pre túto hru.

Zostavovanie výherných kombinácií: Výherné kombinácie sa zostavujú z piatich kariet, ktoré sa vyberajú z dvoch kariet, ktoré má dealer a hráč v ruke, a z piatich spoločných kariet (Community card) na stole. Postupuje sa nasledovne. Najprv sa vyberú karty, ktoré tvoria pokerovú kombináciu (pár, trojica atď.), Ktoré sa doplnia najvyššími kartami z ruky aj na stole. Hráč teda môže zostaviť výhernú kombináciu z oboch kariet v ruke a troch kariet na stole, z jednej karty v ruke a štyroch kariet na stole alebo žiadne karty v ruke a piatich kariet na stole.

Kicker: Kicker je karta, ktorá rozhoduje o víťazovi, ak má hráč/-i a dealer rovnakú výhernú kombináciu. Kicker je najvyššia karta, ktorá nie je viazaná v žiadnej pokrovej kombinácii a ktorá dopĺňa päticu vybraných kariet. Kicker môže byť vybraný aj z kariet v ruke, aj z kariet spoločných. S kickerom sa stretnete, ak máte v ruke štvoriciu (four of a kind), trojicu (three of a kind), dva páry (two pair), pár (pair) alebo iba vysokú kartu (high card). V prípade postupky (straight), farby (flush), postupky vo farbe (royal a straight flush) a full house sa kicker nevyskytuje, rozhoduje najvyššia karta v kombinácii.